KVALITETA I TRADICIJA

Početna / O nama / Kvaliteta /
KVALITETA I TRADICIJA
.

Naše dugogodišnje iskustvo u izradi kuhinja rezultiralo je uvođenjem standarda kontrole kvalitete ISO 9001 koji osigurava isti pristup svakom našem klijentu te propisuje sve korake u proizvodnji, kako biste Vi – naš klijent dobili najbolji mogući proizvod u najkraćem mogućem roku i po cijeni usklađenoj s vrijednosti proizvoda.

U proizvodnji se koristimo modernim CNC (Computer Numerical Control) strojevima za izradu kako bi postigli najveću moguću preciznost i beskompromisnu kvalitetu izrade. Ispitivanja kvalitete kuhinja i dijelova kuhinja obavljena su prema hrvatskim (HRN) i europskim (EN) normama u Euroinspekt laboratoriju.

.

certifikati

Comments are closed